Wat denk je zelf?

Meer dan lesgeven alleen

Naast de reguliere lessen worden er op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé allerlei andere activiteiten georganiseerd. In veel gevallen gebeurt dit mede door de leerlingen zelf. Via het menu links kunt u meer te weten komen over een aantal van deze activiteiten.