Lef om te leren!

Onderwijs

Een christelijke school
Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is een school die staat in de protestants-christelijke traditie. In een veilige en kindvriendelijke omgeving worden leerlingen gestimuleerd tot nadenken en tot het maken van keuzes op levensbeschouwelijk terrein vanuit de traditie die de school in zijn ruim 95-jarige historie uitdraagt.

De school wil naar het voorbeeld van ds. Beyers Naudé zijn leefomgeving en onderwijs zo inrichten dat het schoolklimaat gekenmerkt wordt door betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Een klassiek-cultureel onderwijsaanbod
Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé geeft aan al haar leerlingen de klassieke talen als bagage mee. Daarbij behoort ook kennis en overdracht van de klassiek-christelijke cultuur.

Uitdagend tot meer
Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé wil een school zijn waar leerlingen intellectueel worden uitgedaagd. Daar waar het kan, wordt meer lesstof aangeboden dan vereist in het curriculum. Leerlingen die het aankunnen mogen twee profielen volgen in de bovenbouw. Een school waar de leerlingen gevormd worden op cultureel en maatschappelijk terrein.