Lef om te leren!

CUC

Cambridge University Certificate (CUC)

Vanaf het eerste schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan de Cam­bridgeklas, waar zij worden voorbereid op examens Engels. Deze examens leveren wereldwijd erkende certificaten op, die een aanbe­veling zijn bij toelating tot buitenlandse universiteiten.

De leerlingen die hiervoor belangstelling hebben, moeten voldoende punten halen op een drempeltoets voorafgaande aan het schooljaar. Deelnemende leerlingen volgen tot en met de vijfde klas extra lessen Engels naast het gewone lesrooster (zie lessentabel).

De (extra) ouderbijdrage is € 140,- voor de lessen, € 25,- voor extra lesmateriaal en deelname aan de examens kost ongeveer € 200,- per examen.

In de eerste klas kunnen leerlingen tot de herfstvakantie nog in- of uitstappen. Daarna is instappen niet meer mogelijk; later uitstappen alleen aan het einde van een schooljaar.