Wat denk je zelf?

CUC

Cambridge University Certificate (CUC)

Vanaf het eerste schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan de Cambridge Class, waar zij worden voorbereid op examens voor het Cambridge University Certificate. Deze examens leveren wereldwijd erkende certificaten op, die een aanbeveling zijn bij toelating tot buitenlandse universiteiten. Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is een officieel Cambridge English Preparation Centre. Dat betekent dat je les krijgt van ervaren en enthousiaste docenten, die in het verleden uitstekende resultaten hebben behaald met hun leerlingen.

De leerlingen die hiervoor belangstelling hebben, geven dit aan bij de aanmelding aan onze school. Bij twijfel kan er een instaptoets afgenomen worden. Deelnemende leerlingen volgen tot en met de vijfde klas extra lessen Engels naast het gewone lesrooster. In klas 3 en klas 5 doen de leerlingen mee met een examen. Als er bij de aanmelding te veel leerlingen zijn voor één Cambridge Class-klas maar te weinig voor twee klassen, dan wordt er geselecteerd.

De (extra) ouderbijdrage is € 140,00 voor de lessen, € 25,00 voor extra lesmateriaal en deelname aan de examens kost ongeveer € 200,00 per examen.

In de eerste klas kunnen leerlingen tot de herfstvakantie nog in- of uitstappen. Daarna is instappen niet meer mogelijk; later uitstappen alleen aan het einde van een schooljaar.

brochure CUC laatste versie 2021.pdf