Wat denk je zelf?

Honoursprogramma gymnasia

De zelfstandige gymnasia in Nederland werken allemaal aan de uitwerking van een Honoursprogramma. Het programma is niet uitsluitend bedoeld voor leerlingen die meer willen dan op school wordt aangeboden, maar ook voor leerlingen die moeite hebben zich voor het reguliere schoolprogramma te motiveren. Als het programma met succes wordt doorlopen, leidt dat tot een vermelding “met Honours” bij het diploma. Misschien geeft zo’n vermelding straks ook voorrang bij plaatsing in het eerste studiejaar van een universiteit.

De leerling kan aan de slag gaan met onderwerpen die hem echt interesseren en krijgt daarbij de gelegenheid een gedeelte van de schooltijd (ongeveer 100 uur per schooljaar) in te zetten voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op een door de leerling gekozen gebied.

Op het CGBN start het Honoursprogramma in klas 4. Het programma loopt door tot in klas 6 (tot maart). Elk jaar kan een beperkt aantal leerlingen starten. Bij de eindselectie letten we er vooral op dat de leerling motivatie en de mogelijkheid tot reflectie toont en op hoofdlijnen kan schetsen wat hij/zij wil gaan doen. Natuurlijk maken we ook de inschatting of de leerling aan de Honours-eisen zal kunnen voldoen. 

Rubrics Honoursprogramma