Wat denk je zelf?

Huiswerkklas

Doel

Leerlingen ruimte, rust en begeleiding bieden om hun huiswerk op school te maken. Dit gebeurt in de eerste plaats op vrijwillige basis. In de tweede plaats kunnen leerlingen door de mentor, in overleg met de ouders, ook naar de huiswerkklas verwezen worden.

 

 Organisatie

-       Op maandag-, dinsdag-, woensdag en donderdagmiddag van 13.30-16.30 uur is de huiswerkklas opengesteld.

-       Inschrijven is bindend; afmelden zoals gebruikelijk bij lessen

-       De overeenkomst wordt voor één rapportperiode met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling aangegaan

 

Aanmelding en plaatsing

-       Het initiatief voor aanmelding kan bij docenten/mentor/ouder(s)/verzorger(s)/leerling liggen

-       Inschrijven vindt plaats via een volledig ingevuld en ondertekend contract per 280322.pdf

 

Werkwijze

-       Leerlingen werken in stilte

-       Iedere keer wordt de agenda gecontroleerd en wordt er in overleg een plan van aanpak voor die middag gemaakt

-       Het huiswerklogboek blijft op school en gaat aan het einde van de periode mee naar huis

-       De begeleider bewaakt vooral de rust en begeleidt de leerling met het maken van zijn/haar huiswerk