Wat denk je zelf?

100 jaar Beyers Naudé

Op zondag 21 februari 2021 is het precies 100 jaar geleden dat de vergadering van de Vereeniging voor Gereformeerd Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs in Friesland besloot tot “stichting van een Gereformeerd Lyceum, subsidiair Gymnasium, te Leeuwarden”.

Dit eeuwfeest werd gevierd op verschillende data:

Donderdag 7 april was de aftrap met een lezingenavond op school. Speciale gast was Paul van Tongeren - Denker des Vaderlands - met een inspirerende lezing over kennis, betekenis en verwondering.
Vrijdag 8 april was de dag voor de leerlingen met meer dan 20 workshop in en buiten school met o.a. een bakwedstrijd Heel Beyers Bakt. Van de vele taarten werd smakelijk geproefd en tussen de middag werd er gesmuld van een door vele leerlingen bereide lunch.
Zaterdag 9 april was de apotheose: de Grote Jubileum Avond in de Harmonie te Leeuwarden met een bijzonder toneelstuk "Een midzomernachtdroom", een spectaculair jubileumorkest, veel afwisselende muziek, de historische modeshow en allerlei onderhoudende acts. Het was een geweldige avond!
Zaterdag 18 juni was de reüniedag 100 jaar Beyers Naudé. Een prachtige afsluiting van het jubileum. Meer dan 900 reünisten bezochten ons gymnasium voor een klassenfoto, een les van een docent van toen en bijpraten met oud-klasgenoten. 
Tijdens de reünie werd het zeer fraaie jubileumboek 'Honderd jaar Christelijk Gymnasium Beyers Naudé' gepresenteerd door oud-collega Japke Wiersema. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de oudste aanwezige reünist: Koos Hagen, examenjaar 1956. 

Voor foto's/video's check onze website en/of Instagram en de Facebook-pagina. Video's van de Grote Avond zijn te vinden op ons YouTube kanaal Beyers Naudé.

Jubileumboek bestellen? Dat kan via onderstaand bestelformulier.

Bestelformulier jubileumboek