Wat denk je zelf?

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West-Fryslân

Bestuur en medezeggenschap

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé valt onder het bestuur van de vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân. Onder deze vereniging vallen naast Christelijk Gymnasium Beyers Naudé ook CSG Anna Maria van Schurman uit Franeker, CSG Ulbe van Houten uit St Annaparochie en CSG Comenius Mariënburg, CSG Comenius Zamenhof, CSG Comenius Esdoorn en CSG Comenius @Forum uit Leeuwarden.

U ziet hier afgebeeld op de website het nieuwe logo van CVO-nwf. In het logo komt onder andere tot uitdrukking: 

CVO-nwf is in beweging, verbeeld door de cursieve zetting
De zon schijnt over CVO-nwf, blijkens de stilistische parasol; CVO-nwf weet zich verbonden met het hogere
De zeven scholen komen terug in de parasol
          - Scholen met een eigen kleur naar buiten
          - Scholen die intensief samenwerken naar binnen