Wat denk je zelf?

IdentiteitVoor het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is de christelijke traditie van betekenis voor de manier waarop we met elkaar omgaan en onderwijs geven.

In ds. Beyers Naudé heeft de school een naamgever gevonden. Zijn vertrouwen in God en  persoonlijke moed zijn voorbeeldig voor hoe wij leerlingen willen voorbereiden op de samenleving.

De school wil gebouwd zijn op wederzijds vertrouwen: een plaats waar een ieder zich gekend mag weten. De grondhouding is om elkaar de ruimte te geven tot ontplooiing.  

Het Beyers Naudé is een kleine schoolgemeenschap met eigen tradities. Als momenten van bezinning vieren we op school het Paas- en Kerstfeest. Met deze vieringen beogen wij op een betekenisvolle wijze vorm te geven aan wat ons uit de christelijke traditie inspireert, op een wijze die past bij de beleving en het karakter van de school. De komende jaren willen we meer docenten en leerlingen betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de vieringen.  

Het Beyers Naudé vindt het belangrijk dat aan het begin van elke lesdag er een moment van bezinning wordt geboden waarbij de context van de christelijke traditie nadrukkelijk betrokken wordt. Van docenten wordt verwacht dat zij op hun eigen wijze een dagopening verzorgen.

Het Beyers Naudé staat nadrukkelijk binnen de christelijke traditie van onderwijs, maar erkent tegelijk de religieuze diversiteit. Een inhoudelijke invulling vraagt steeds opnieuw om ruimte en aandacht en gevoel voor diversiteit.

Als grondhouding betekent het een focus op een inhoudelijke invulling en een creativiteit om die vormen van onderwijs te ontwikkelen, waarin onderliggende christelijke kernwaarden tot hun recht kunnen komen: vertrouwen, moed en ruimte voor ontplooiing.