Lef om te leren!

Ferstival

Bericht geplaatst op: 20-11-2017Grut súkses heale finale Ferstival, 6 finaleplakken foar it Beyers Naudé

 

Vrijdagmiddag 10 november was de halve finale van het Ferstival. In Schaaf city theater deden bij de starters 19 leerlingen mee en bij de trochsetters 12.Bij de starters waren er 4 finaleplaatsen te vergeven en bij de trochsetters 3.

 

Het Beyers Naudé was ruim vertegenwoordigd en ze hebben het fantastisch gedaan! Bij de starters zijn alle 4 finaleplaatsen gewonnen door het Beyers.

 

Hannah Marije Vlieg, Emma Brouwer, Sybrecht Wiersma en Sjirk Boonstra.

 

Bij de trochsetters deden van onze school Silke Smids en Elbrich Stoer mee, zij hebben ook beide een finaleplaats gehaald. 

 

Hidde de Boer en Liese Bremer (starters) deden het ook heel goed, maar er waren maar 4 finaleplaatsen te vergeven. 16 december is de finale van het Ferstival in Heerenveen.Terug