Lef om te leren!

Vacatures medezeggeschapsraad

Bericht geplaatst op: 28-3-2018Vacatures Lid Medezeggenschapsraad (oudergeleding)

 

Inleiding

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief.

In de MR zijn personeel (docenten en onderwijs ondersteunend personeel), ouders en leerlingen van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé vertegenwoordigd.

 

Binnen de MR is een tweetal vacatures voor een ouderlid beschikbaar, per direct (wegens vertrek ouderleden). De MR roept ouders op zich voor deze vacatures kandidaat te stellen.

 

Wat houdt MR-werk in?

De MR vergadert circa acht keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden op woensdagmiddag van 16:00 - 18:00 uur.  

 

Tijdens de vergaderingen worden uiteenlopende onderwerpen besproken die met het beleid van de school te maken hebben. Bij een deel van de onderwerpen heeft de MR adviesrecht en bij een ander deel instemmingsrecht. De MR adviseert de directie van de school.

 

Onderwerpen waarover door de MR wordt meegedacht zijn onder meer: meerjarenbegrotingen, verzuimbeleid, vakantieregelingen en beleidsvoornemens van directie over onderwijskwaliteit, renovatie/nieuwbouw, ICT, PR en arbeidsomstandigheden.

 

U kunt zich aanmelden

Vindt u het leuk mee te denken en te praten over het beleid van school, meldt u zich dan aan als kandidaatlid voor de MR. Graag horen wij uiterlijk vrijdag 15 mei 2018 van u.

 

U kunt zich aanmelden bij Juliette Ponsen, voorzitter van de MR.

telefoon:   06 - 53 76 18 14

e-mail:       ponsen@me.com.

 

Ook kunt u bij haar meer informatie krijgen. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs.

 

Vriendelijke groet,

 

de oudergeleding,

 

Juliette PonsenTerug