Lef om te leren!

Geslaagd voor DELF

Bericht geplaatst op: 13-7-2018Ook dit jaar zijn weer alle kandidaten geslaagd voor het examen DELF. Dit is een internationaal erkend examen Frans dat op verschillende niveau's gedaan kan worden.  Er wordt getoetst op gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid. Het hoogste diploma geeft recht op het studeren aan een Franse (of Franstalige) universiteit zonder dat daar een anders verplichte taaltoets voor gedaan moet worden.  Vermeldenswaard is dat 1 kandidaat dit hoogste niveau gehaald heeft en dat een andere kandidaat op 2 onderdelen het maximaal aantal punten wist te behalen.  Helaas verbiedt de nieuwe privacy-wetgeving ons om de kandidaten met naam en toenaam hier op de schoolsite te feliciteren en hebben wij dat alleen in besloten kring kunnen doen.

Terug