Lef om te leren!

Privacybeleid

Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens van en over leerlingen, hun ouders en medewerkers. Dit wordt geregeld in Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy. 

Op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen).

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Op dit moment wordt hard gewerkt om het schoolbeleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy verder te actualiseren en verder in overeenstemming te brengen met de AVG.