Wat denk je zelf?

Privacybeleid

Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens van en over leerlingen, hun ouders en medewerkers. Dit wordt geregeld in Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving stelt hoge eisen aan privacy. 

Op het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen).

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Meer over de omgang met persoonsgegevens door het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is te lezen in de volgende documenten:

Privacy Verklaring CVO nwf versie 3.0 januari 2021.pdf
Privacyreglement versie CVO-nwf versie 3.0.pdf